Zoeken in deze blog

woensdag 16 mei 2012

Hoeveel mensen met een eetstoornis zijn er?

Tot in 2009 moesten we voortgaan op onderzoeken uit het buitenland om daarover een uitspraak te doen. In 2009 verschenen de eerste resultaten voor de situatie in België in een internationale studie. Op basis van dit onderzoek kunnen we een voorzichtige schatting maken voor de grootste risicogroep. Bij Belgische vrouwen tussen 10 en 30 jaar komen eetstoornissen naar schatting voor volgens volgende frequenties:
3.7% anorexia nervosa, 3.8% boulimia nervosa, 4.4% eetbuistoornis, 6.8% allerlei
eetbuien of een totaal (gelijk welke eetstoornis) van 10.3%.

In het programma "Cijfers liegen niet" van VTM werden op 16 mei 2012 volgende cijfers meegegeven (afkomstig van de Federale OverheidsDienst Volksgezondheid):
- 9000 mensen lijden aan anorexia nervosa
- jaarlijks overlijden naar schatting 150 à 200 mensen aan de gevolgen van anorexia nervosa

Meer info:
Preti, e.a. (2009). The epidemiology of eating disorders in six European countries: Results of the ESEMeD-WMH project. Journal of Psychiatric Research, 43 (14), 1125-1132.

Geen opmerkingen: