Zoeken in deze blog

woensdag 16 mei 2012

Sinds wanneer bestaat anorexia?

Anorexia nervosa lijkt een heel recente ziekte? Sinds wanneer bestaat Anorexia Nervosa? 
Al in de middeleeuwen werden vrouwen beschreven die zich uithongerden, vaak om religieuze redenen. Vanaf de 17de eeuw verschenen de eerste beschrijvingen in medische tijdschriften. Wie de eerste was om het syndroom "anorexia nervosa" te "ontdekken", is niet helemaal duidelijk. Afhankelijk van de bron worden de Engelsman William Withey Gull (1816-1890) en de Fransman Ernest-Charles Lasègue (1816-1883) genoemd. Gull beschreef de typische lichamelijke kenmerken als: amenorroe, obstipatie, verlies van eetlust, uitmergeling en een verminderde vitaliteit (Gull, 1968). Verder beschreef hij ook de overactiviteit, het gebrek aan zieke-inzicht en het herstel van het eetpatroon via psychologische technieken. Volgens Gull was de oorzaak van deze ziekte niet een interne (fysieke) ziekte, maar het gevolg van een morbiede mentale staat ("morbid mental state"). Lasègue (1873) gebruikte de term "anorexie hystérique" om daarmee een psychogene anorexia aan te duiden die vooal jonge meisjes treft die een emotioneel trauma hebben doorgemaakt. Lasègue beschreef ook de reactie van het gezin, die ertoe leidde dat het meisje zich steeds in het middelpunt van de belangstelling kwam te staan. Zijn behandeling bestond eruit patiënten te behandelen in isolatie, met frequente kleine maaltijden en ondersteunende therapie. Vanuit de psychiatrische wereld kwam er pas na de Tweede Wereldoorlog belangstelling voor deze eetstoornis. De moderne definitie van anorexia nervosa werd mee bepaald door Hilde Bruch, die opnieuw de aandacht vestigde op de "magerzucht" en de ernstige verstoring in het zelfbeeld (1973). Het was Gerard Russell die in 1979 het beeld van boulimia nervosa beschreef. Pas in 1980 werd boulimia nervosa als een aparte eetstoornis opgenomen in de DSM-III (Diagnostic and Statistical Manual, 3de editie). De eetstoornis "eetbuistoornis" of "binge eating disorder" werd tot nu toe enkel in de DSM-IV opgenomen als een categorie voor verder onderzoek, maar wordt tot nu toe geplaatst onder de restcategorie "Eetstoornis NAO" (Eetstoornis, Niet Anders Omschreven).

Geen opmerkingen: