Zoeken in deze blog

woensdag 16 mei 2012

Vragen bij opname

Onze 18-jarige dochter met anorexia nervosa is sinds een maand opgenomen in een gespecialiseerd ziekenhuis. We hadden verwacht dat ze snel in gewicht zou bijkomen, maar dit is niet zo. In vergelijking met haar opnamegewicht is ze zelfs nog meer afgevallen. Ik denk dat ze niet gemotiveerd is voor behandeling of dat ze geen vertrouwen in de behandeling heeft. Wat moeten we nu doen?

Deze vraag kan twee betekenissen hebben. Enerzijds kan ze betekenen dat een ouder denkt dat het niet goed gaat met zijn/haar kind omdat het niet bijkomt in gewicht. Anderzijds kan deze vraag betekenen dat de ouder in kwestie twijfels heeft over de behandeling.
Ten eerste: bijkomen in gewicht houdt geen rechtstreeks verband met zich goed voelen. Iemand kan bijkomen in gewicht en zich heel slecht voelen. Omgekeerd is gewichtsafname niet noodzakelijk een signaal dat het niet goed gaat. Er zijn nog andere factoren waarmee ouders rekening moet houden, bijvoorbeeld sociale contacten.
Ten tweede: wat moeten ouders doen als ze twijfels hebben over de behandeling? Neem contact op met het behandelende team en bespreek de zorgen en twijfels met hen. Het is belangrijk dat ouders achter de therapie van hun kind kunnen staan, dit zal haar steun geven.

Geen opmerkingen: