Zoeken in deze blog

woensdag 16 mei 2012

Kunnen jullie mensen sturen om te getuigen over hun eetstoornis?

Onze school is op zoek naar mensen die willen getuigen over hun eetstoornis, in het kader van de gezondheidsweek. Kunnen wij daarvoor bij jullie terecht?

Uit onderzoek is gebleken dat het niet aangewezen is om aan preventie te doen via enkel getuigenissen over eetstoornissen. Voor mensen die reeds kwetsbaar zijn voor de problematiek kunnen persoonlijke gegevens uit een getuigenis een uitlokkende factor zijn (en dus een aanleiding om zelf een eetstoornis te ontwikkelen). Bovendien bleek uit onderzoeken dat een goede preventie van eetstoornissen zich best niet enkel richt op gezonde voeding en op "wat zijn eetstoornissen?", maar dat preventie best wordt ingepast in een groter plan van aanpak. Het is belangrijk om jongeren kritisch te leren omgaan met media, om aandacht te hebben voor gezondheid in het algemeen, op (sociaal) welbevinden en op het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Omdat het natuurlijk wél belangrijk is om aan preventie te doen en om te informeren over de signalen, hebben we echter wel een workshop "hoe omgaan met iemand met een eetstoornis" van 1 à 1,5 lesuur samengesteld. We weten immers dat hoe sneller mensen met een eetstoornis geholpen worden, des te groter de kans op volledig herstel. Bovendien is het erg belangrijk dat de omgeving de signalen tijdig opmerkt en er op een goede manier op reageert.
De workshop wordt gegeven door een ervaringsdeskundige, wat inhoudt dat het eerder theoretische, informerende stuk zeker ook vanuit eigen ervaringen aangevuld worden. Toch zullen we vb. geen gewichten noemen of tot in detail vertellen over onze eetbuien of over medicatie. We willen wel praten over de eetstoornis, over de signalen, over hoe het is om een eetstoornis te hebben en over hoe de omgeving er het beste mee omgaat. Maar we willen niemand aanzetten tot zelfdestructief gedrag.

De workshop is interactief opgebouwd, waardoor jongeren op een prettige manier meer leren over voeding, eetproblemen, zelfwaardering en hulpmogelijkheden voor jongeren.
Voor meer informatie kan u contact opnemen via e-mail: info@anbn.be of via telefoon: 016/ 89 89 89

Geen opmerkingen: